Gå inn i staden | Magnimix |

🤍 ISSACHARMÅL

"Salige er de barmhjertige, for de skal bli vist barmhjertighet."
Matteus' evangelium 5:7


Grunnstein: [ In a difficult situation ].
... | Philip | .

Veien inni byen er redegjort for på
| Magnimix |.

Vennligst gå inn i staden via en av delene i muren. Ellers vil ikke Trixnix være imøtekommende.