Gå inn i staden | Magnimix |

🤍 ISSACHAR

Gå inn til staden:
| Magnimix |


: [ Smykke ]

"... Salige er de barmhjertige, for de skal bli vist barmhjertighet. ..."
Matteus' evangelium 5:7


Grunnstein: | In a difficult situation |.
...  Philip  .