Gå inn i staden | Magnimix |

🤍 ISSACHAR

- Projektiv identifisering Ikke å bli dominerende
- Projective identification Not to be dominating

Forsvaret er ikke sykt om det er bevisst. Forsvar være teit til forskjell fra leit.